Project Description

Šunka

Šunka od mangulice

Šunka se pravi od buta zrele svinje, težine od 5 do 15 kg. Šunka se potom obrađuje, soli i suši po našem receptu

Šunka od mangulice je u rangu španske, šunke od iberijske svinje, slične mangulici samo sa kraćom dlakom, jer su tamo blaže zime, ali se hrani prirodno, žirom u šumama i planinama iberijskog poluostrva. Naše i španske šunke od mangulice su najskuplje šunke na svetu.