Sremski salaš drezgić

O SALAŠU

        Sremski salaš „Drezgić“ se nalazi u živopisnom sremskom selu Kuzmin, u blizini Sremske Mitrovice. Bavimo se uzgojem svinja mangulica, proizvodnjom mesa i prerađevina od svinja mangulica. Takođe se bavimo i proizvodnjom voća, povrća i zdrave hrane.

       Svinjogojstvo, pogotovo uzgoj skoro zaboravljene rase mangulice je godinama u našoj porodici. Odavno znamo da je meso mangulica veoma zdravo, sadržaj holesterola u mesu mangulice je u proseku za 50–75% niži u odnosu na prosek sadržaja holesterola u svinjskom mesu drugih rasa. Meso mangulice spada u grupu mesa sa većim sadržajem masti. Sveže meso je tamnije od mesa drugih rasa, snažnog mirisa, sočno i nežne građe.

       Debljina slanine na leđima je oko 6 cm. Takođe, nutritivne vrednosti klasičnih produkata svinjske rase „mangulica“ su takve da je sadržaj proteina visok, sadržaj ukupnih masti prihvatljiv, posebno sa stanovišta masnokiselinskog sastava, da je po sadržaju holesterola meso mangulice u grupi mesa sa najnižom koncentracijom. Meso mangulice se koristi za proizvodnju kobasica (sušenih i dimljenih) kao i u proizvodnji kulena.

       Ponovnim oživljavanjem proizvodnje mangulica na ovim prostorima, pogotovo nakon što je postalo opšte poznato da je meso mangulice zdravije od mesa drugih rasa svinja, povećali smo broj grla koje uzgajamo i tržištu ponudili prerađevine od mesa kao i same mangulice, uzrasta od prasadi do utovljenih bravaca. Važno je napomenuti da se uzgojem mangulica bavimo na tradicionalan način, prirodnom ispašom u za to posebno predviđenom prostoru na našem salašu. Kao rezultat našeg truda stigle su i nagrade na sajmovima specijalozovanim za svinje mangulice.

        Prerada mesa se vrši tradicionalnim metodama bez upotrebe mašina, što garantuje da meso ne izgubi svoju strukturu i zadrži visok nivo kvaliteta. Prerađevine se pripremaju po tradicionalnim recepturama koje se u porodici prenose sa kolena na koleno. Posebno smo ponosni na naš kulen u kati od mesa mangulice. Pored kulena proizvodimo i kobasice, šunku, slaninu, mast i čvarke. Uz naše prerađevine od mesa mangulice preporučujemo i povrće sa našeg salaša.

Proizvodi od mangulice